Tapahtuman järjestämiseen tarvittavien lupien määrä riippuu tapahtuman luonteesta ja koosta. Suurimmalle osalle tapahtumista pakollisia ovat tapahtumapaikan haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta. Lupien hakeminen ja ilmoitusten tekeminen on tapahtuman järjestäjän vastuulla. Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää, ja poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma edellytettyjen lupien puuttuessa.

Tälle sivulle on koottu tietoa tapahtumien järjestämiseen liittyvistä luvista ja ilmoituksista Imatran alueella. Jos et ole varma mitä lupia tapahtumasi vaatii tai mietit kauan luvan saamisessa menee, ota rohkeasti yhteyttä lupaviranomaiseen tai basecampin henkilöstöön.

Lupapisteen käyttö

Imatran kaupungin tapahtumiin liittyvät maankäyttö- ja rakennusluvat sisältyvät tapahtumalupaan ja ne haetaan lupapiste.fi -palvelusta. Palveluun voit kirjatua henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla.

Kaupungin tapahtumaluvan hinta on 50-400€/vrk riippuen tapahtuman lokaatiosta ja laajuudesta.

Katso lupapisteen käyttöohje tapahtumajärjestejälle täältä.

Huom! Tilapäiset opasteet tapahtumaan tulee ilmoittaa lupapisteessä.

Tästä lupapisteeseen

Ilmoitus yleisötilaisuudesta

Yleisötilaisuuden järjestämisestä on tehtävä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille.

Lain mukaan tapahtumajärjestäjän on tehtävä ilmoitus vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkamista, mutta käytännössä ilmoitus kannattaa tehdä vähintään kuukausi ennen tapahtumaa, varsinkin ruuhkahuippujen ja lomakausien aikaan. Jos tilaisuuteen halutaan asettaa liikenteenohjaajia tai tilapäisiä järjestyksenvalvojia, on ilmoitus syytä tehdä vähintään kaksi viikkoa ennen tilaisuutta. Jos kyseessä on suuri tai monipäiväinen tapahtuma, on hyvä ottaa yhteyttä järjestämispaikan poliisilaitokseen jo järjestelyjen alkuvaiheessa.

Lisätietoa ja lomake ilmoituksesta

Melulupa

Erityisen häiritsevää melua aiheuttavista tapahtumista, kuten moottoriurheilukilpailuista sekä klo 20 jälkeen jatkuvista ulkoilmakonserteista, festivaaleista ja muista ulkotapahtumista on tehtävä meluilmoitus Imatran seudun ympäristötoimelle viimeistään 30 vuorokautta ennen tapahtumaa.

Jos tapahtumaan on suunniteltu ilotulituksen (ml. pyrotekniikkashow't) järjestäminen kello 22-24 välisenä aikana, tapahtumajärjestäjän tulee mainita tästä myös meluilmoituksessa. Ilotulituksesta ja pyrotekniikan käytöstä on tehtävä aina ilmoitus poliisille

Meluilmoituksen lomake

Musiikin käyttölupa

Musiikinkäyttölupa on haettava etukäteen jokaiseen tapahtumaan, jossa soitetaan livenä tai tallenteelta (ml. karaoke) tekijänoikeudella suojattua musiikkia.

Tammikuusta 2015 lähtien tapahtumajärjestäjä on voinut hakea Teoston ja Gramexin yhteistä musiikinkäyttölupaa eli tapahtumalupaa. Lupa on haettava ja saatava ennen ensimmäistä sillä järjestettävää tapahtumaa. Tapahtumalupa tarvitaan sekä pääsymaksullisiin että maksuttomiin tapahtumiin ja myös yritysten henkilökunnalleen tai asiakkailleen järjestämiin tapahtumiin.

Lisätietoa ja lomake musiikinkäyttölupaan

Tilapäinen anniskelulupa

Alkoholijuomien anniskelua saa harjoittaa vain se, jolle on myönnetty anniskelulupa. Tilapäinen anniskelulupa voidaan myöntää tilaisuuksiin ja tapahtumiin korkeintaan yhden kuukauden ajaksi. Vaatimukset luvanhakijan ammattitaidosta, henkilökunnasta ja anniskelupaikan sijainnista ovat samat kuin toistaiseksi myönnettävässä luvassa. Lupa on anniskelupaikkakohtainen.

Anniskelulupaa haetaan paikallisesta aluehallintovirastosta (Avi), eli Etelä-Suomen aluehallintovirastosta.
Hakemuksen keskimääräinen käsittelyaika on yksi kuukausi.

Avin lomakepankki

Pelastussuunnitelma

Yleisötapahtuman pelastussuunnitelma toimitetaan Etelä-Karjalan pelastuslaitokselle. Riippuen tapahtuman laajuudesta ja sisällöstä, tulee tapahtumanjärjestäjän toimittaa lisätietoja hakemuksen liitteenä.

Huom. Yli 200 henkilön tapahtumissa tulee järjestäjän toimittaa myös ensiapu-suunnitelma pelastuslaitokselle.

Pelastussuunnitelmien lomakkeet